Ayşenur Asuman UĞUR | Official Website

Akademik İlgi Alanları

Sağlık Hizmetlerinde İletişim / Sağlık İletişimi

İletişim Becerileri

Sağlık Yayıncılığı / Haberciliği

Sağlık Yönetimi

Sağlık Eğitimi

Sağlık Sosyolojisi

Meslek Etiği

Sağlıkta Halkla İlişkiler

Sağlıkta Pazarlama